107. Išmaldos davimas

Šioje Mekos laikotarpio sūroje apibūdinamos nedėkingo Dievui ir neigiančio Teismo Dieną žmogaus savybės.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Ar matei atmetantį Atpildą?

2 Tai tas, vejantis šalin našlaitį

3 ir neraginantis maitinti varguolių.

4 Vargas ˹veidmainiams˺, besimeldžiantiems,

5 nesirūpinantiems savo malda,

6 norintiems tik pasirodyti,

7 ir atsisakantiems suteikti paprasčiausią pagalbą!