Socialinė veikla

Taip mes skatiname tarpkultūrinį dialogą ir aktyvų bendruomeninį gyvenimą

Musulmonas - aktyvus gyventojas

Vienas iš mūsų tikslų yra skatinti Lietuvos musulmonus aktyviai dalyvauti socialinėse veiklose skirtose gyvenimui Lietuvoje gerinti. Todėl mes reguliariai organizuosime musulmonų bendruomenių narių įsitraukimą į tokias veiklas kaip „Darom“, „Miškasodis“, „Vilties bėgimas“, „Maisto Bankas“ bei kitas savanoriškas veiklas.

Tarpkultūrinis tiltas

Tarpkultūriniam tiltui nutiesti svarbi ne tik jo pradžia, bet ir pabaiga. Todėl mes siekiame dalyvauti tarpkultūriniuose renginiuose bei tarpreliginiuose dialoguose, kurie padės mums ne tik pristatyti save, bet ir geriau pažinti bei mokytis iš kitų.