108. Gausybės upė

Pranašui Muhamedui, tebūnie jam taika, praradus savo sūnų, Mekos stabmeldžiai šaipėsi iš jo, vadindami jį „atkirstu“, nes pagal įsitikinimus, žmogus be vyriškos lyties atžalos bus atkirstas nuo gėrio, kai jam mirus ir nepalikus sūnaus jis bus greitai užmirštas. Šioje Mekos laikotarpio sūroje duodamas atsakymas stabmeldžiams, pabrėžiant, jog Pranašas, vietoj buvimo atkirstu, turės geriausią dovaną iš visos žmonijos – Gausybės upę Rojuje.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Iš tiesų, Mes davėme tau Gausybės upę.

2 Tad melskis ir aukok savo Viešpačiui.

3 Iš tiesų, tavo priešas yra atkirstas ˹nuo gėrio˺.