2020 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atlikta apklausa parodė, jog 41% Lietuvos gyventojų nenorėtų gyventi šalia musulmono. Tuo tarpu, 48% apklaustųjų pareiškė, jog per pastaruosius penkis metus jų požiūris į musulmonus pablogėjo.

Šie rezultatai yra akivaizdus žiniasklaidos brukamų, dažniausiai su realybe susikertančių vaizdinių apie islamą padarinys. Deja, bet nuo pat viduramžių iki šiandienos islamas ir musulmonai Europoje buvo pristatomi dažniausiai neigiamai, kartais net demoniškai.

Nors globalėjančiame pasaulyje turėtų būti vis lengviau pažinti vieniems kitus ir gyventi darnoje, ksenofobija ir islamofobija auga neįtikėtinai greitai. O tai skaldo visuomenę, kenkia šalies stabilumui bei apsunkina migrantų integraciją, kuri atneša kupetą naujų problemų.

Todėl mes - Lietuvos musulmonai - įsteigėme islamo centrą, kuris Lietuvos visuomenei teiks ne tik aukštos kokybės akademinę informaciją apie islamą, taip leisdamas jums pažinti šią religiją ir jos kultūrą, bet ir skatins vietinę musulmonų bendruomenę įsilieti į visuomeninį gyvenimą.

Taip mes nutiesime tiltą tarp kultūrų ir sukursime galimybę musulmonams integruotis į Lietuvos visuomenę, o Lietuvos visuomenei juos priimti kaip savo dalį!

Mūsų istorija

Ką mes darome?

Mes supažindiname Lietuvos gyventojus su islamo religija bei jos išpažinėjų kultūra vykdydami socialinę ir akademinę veiklą.

Mes siekiame parodyti, jog islamas yra graži, gilias tradicijas turinti, ir artima mūsų kultūrai religija, kurios nereikia bijoti.

Mes skatiname Lietuvos musulmonus būti aktyviais ir naudingais visuomenei asmenimis, kurie prisideda prie gražesnės ir atviresnės Lietuvos kūrimo.

Mūsų tikslas -

sukurti platformą, kuri padės lietuviams bendrauti su musulmonais ir pažinti islamą, o musulmonams tapti aktyvia ir motyvuota darbui Lietuvos visuomenės dalimi.

Mes kuriame ateičiai

Atvirumo ir tarpkultūriškumo auginimas negali apsiriboti viena visuomenės dalimi. Kalbos apie toleranciją yra bergždžios, jeigu nėra žinoma ką ir dėl ko reikia toleruoti. Taip pat, ji yra neįmanoma, jeigu toleruojami žmonės patys nenori tapti sveika visuomenės dalimi.

Todėl mūsų planas yra dvilypis - savo veikla mes siekiame šviesti Lietuvos žmones apie islamą bei skatiname musulmonus aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, taip parodant, jog mūsų vertybės ir tikslai yra labiau panašūs nei skirtingi!

Mūsų veikla

Mūsų komanda

2022 įgijo bakalauro laipsnį istorijos ir islamo studijų srityje, Tarptautiniame Malaizijos Islamiškame universitete. 

2023 baigė klasikinės islamo istorijos magistrantūros studijas Kembridžo universitete.

Nuo 2024, gavęs paramą iš Lietuvos Valstybinio Studijų fondo, tęsia doktorantūros studijas Kembridžo Universiteto Vidurio Rytų studijų katedroje.

Turi patirties Baltijos Musulmonų mažumų tyrimų srityje, yra atlikęs tyrimą Egipto „Arkan Tyrimų ir Publikacijos“ centrui.

Laisvai kalba lietuvių, arabų ir anglų kalbomis.

Paulius Abdulhakim Bergaudas

Belek Aidarov

2010 Vilniaus Universitete įgijo politikos mokslų magistro laipsnį.

Nuo 2020 pirmininkauja Lietuvos Kirgizų bendruomenei.

Aktyviai dalyvauja Lietuvos musulmonų bendruomenės veiklose. Organizuoja bendruomenių stovyklas vaikams bei veda pamokas islamo tema.

Laisvai kalba kirgizų, turkų, anglų, rusų, kurdų ir lietuvių kalbomis.

Pirmininkas
Vedėjas

Kristina Bertulytė

Simona Jokšaitė

Simona Kreivėnaitė

Eglė Amina Elmahdy

Socialinių tinklų vedėja
Tinklalapio vedėja/vertėja
Turinio redaktorė
AI dizaino specialistė
Studentė, mėgstanti skaityti, siekianti asmeninio tobulėjimo.
Medicinos sesuo, socialinė darbuotoja. Vardan Alacho padedu žmonėms. Patinka skaityti, mėgstu būti gamtoje.