82. Perskilimas

Kaip ir praėjusioje, šioje Mekos laikotarpio sūroje apibūdinami Prikėlimo Dienos įvykiai. Joje atkreipiamas dėmesys į žmogaus nedėkingumą ir negebėjimą pripažinti Teismo Dienos.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Kai dangus perskils,

2 kai žvaigždės išsibarstys,

3 kai jūros išsiverš,

4 kai kapai atsivers –

5 sužinos tada siela, ką pasiruošė ateičiai ir ko nepadarė.

6 Žmonija! Kas padarė tave negalvojančia apie savo Viešpatį, Dosnųjį?

7 Jis sukūrė tave ir suteikė tau išvaizdą bei ištobulino ją,

8 padarydamas tave išvaizdos, kokios norėjo.

9 Bet ne! Jūs laikote Teismo Dieną melu.

10 Iš tiesų, jums skirti saugotojai,[1]

[1] T.y. angelai, užrašantys žmogaus darbus.

11 kilnūs, užrašantys ˹jūsų darbus˺.

12 Jie žino, ką jūs darote.

13 Iš tiesų, teisuoliai bus Palaimoje!

14 Iš tiesų, nusidėjėliai bus Pragare!

15 Jie žengs į jį Teismo Dieną, 16negalėdami jo išvengti.

17 Ir kas tau leis žinoti, kas toji Teismo Diena?

18 Vėlgi, kas tau leis žinoti, kas toji Teismo Diena?

19 Tądien nei viena siela nieko negalės padaryti kitai, ir Alacho tądien bus visa galia.