78. Žinia

Šios Mekos periodu apreikštos sūros pagrindinė tema yra Prikėlimo Diena, apie kurią netikintieji klausinėjo Pranašą Muhamedą, tebūnie jam taika. Taip pat joje minimi Dievo galios ženklai, kuriuos žmogus supratęs suvokia, kad žmogaus prikėlimas Teismo Dienai yra nesudėtinga Tam, Kuris sukūrė mus pirmąjį kartą.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Apie ką jie klausinėja?

2 Apie didžią žinią,

3 dėl kurios jie nesutaria.

4 Ne! Jie sužinos.

5 Vėlgi ne! Jie sužinos.

6 Ar nepadarėme žemės atokvėpio vieta

7 ir kalnus atramomis?

8 Mes sukūrėme jus poromis

9 ir padarėme jūsų miegą poilsiui,

10 ir padarėme naktį užklotu,

11 ir padarėme dieną gyvenimui,

12 ir pastatėme virš jūsų septynis stiprius ˹dangus˺,

13 ir padarėme liepsnojančią šviesą,

14 ir nusiuntėme iš lietaus debesų gausybę vandens,

15 kad išaugintume juo javus ir augalus

16 bei vešlius sodus.

17 Iš tiesų, Sprendimo Diena turi nustatytą laiką.

18 Diena, kai bus papūsta į Ragą ir jūs ateisite miniomis,

19 kai dangus atsivers ir pavirs lyg durimis,

20 kai kalnai bus išjudinti ir bus lyg miražas.

21 Iš tiesų, Pragaras laukia pasaloje,

22 nusižengusiems grįžimo vieta,

23 kurie leis joje amžius,

24 neragaudami nei vėsumos, nei gėrimo,

25 išskyrus verdantį vandenį ir purvinus pūlius.

26 ˹Tai yra˺ tinkamas atlygis.

27 Iš tiesų, jie nesitikėjo atpildo

28 ir melavo apie Mūsų ženklus, juos neigdami.

29 Mes kiekvieną dalyką išsaugojome Įraše.

30 Ragaukite! Mes pridėsime jums tik kančią!

31 Iš tiesų, dievobaimingiems skirtas laimėjimas,

32 Rojaus sodai ir vynuogynai,

33 ir subrendusios ˹partnerės˺ vienodo amžiaus,

34 ir sklidinos taurės.

35 Negirdės jie ten nei tuščių kalbų, nei melagysčių.

36 Atlygis iš tavo Viešpaties – gausi dovana apskaičiuota,

37 dangaus ir žemės Viešpaties ir to, kas tarp jų, Maloningojo. Jie neturės leidimo su Juo kalbėti.

38 Tądien stos Dvasia[1] ir angelai eilėmis. Netars jie nei žodžio, išskyrus tą, kuriam leis Maloningasis, ir sakys jis tik tiesą.

[1] T.y. angelas Gabrielius.

39 Ši Diena – tiesa. Kas panorės, tegul renkasi kelią link Viešpaties savo.

40 Iš tiesų, Mes perspėjome jus apie artimą bausmę – tądien žmogus matys, ką parengė jo rankos, ir tars netikintysis: „Jei tik galėčiau virsti dulkėmis!“[1]

[1] Teismo Dieną bus įvykdytas teismas ne tik tarp žmonių, bet ir tarp gyvūnų, kurie, po teisingumo įvykdymo, bus paversti į dulkes. Tai matantis netikintysis irgi norės būti paverstas dulkėmis užuot kentėjęs jam paruoštą bausmę.