77. Siunčiami vėjai

Šioje Mekos laikotarpiu apreikštoje sūroje aptariama Teismo Diena, jos neišvengiamumas ir pagrįstumas. Taip pat joje apibūdinami šios Dienos įvykiai bei tikinčiųjų ir netikinčiųjų likimai.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu vėjais, siunčiamais vienas po kito,

2 ir vėjais gūsių smarkių,

3 ir vėjais, išsklaidančiais ˹debesis ir lietų˺,

4 ir ˹angelais˺ atskiriančiais ˹tiesą nuo melo˺ atskyrimu,

5 bei pristatančiais apreiškimą,

6 su pateisinimu ar įspėjimu!

7 Iš tiesų, įvyks tai, kas jums pažadėta.

8 Kai žvaigždės bus užgesintos,

9 dangus atvertas,

10 kalnai nupūsti,

11 kai pasiuntinio laikas ateis –

12 kuriai Dienai visa tai numatyta?

13 Dienai Sprendimo!

14 Bet kas tau leis žinoti, kas Sprendimo Diena yra?

15 Vargas tądien neigusiems tiesą!

16 Ar Mes nesunaikinome ankstesniųjų tautų?

17 Mes padarysime vėlesniąsias sekančias jomis.

18 Taip Mes elgiamės su nusikaltėliais.

19 Vargas tądien neigusiems tiesą!

20 Ar nesukūrėme jūsų iš niekingo skysčio,

21 padėdami jį saugioj vietoj

22 iki paskirto laiko?

23 Mes nustatėme ˹jo vystymąsi˺. Kaip puikiai Mes tai padarėme!

24 Vargas tądien neigusiems tiesą!

25 Ar nepadarėme Mes žemės būstu,

26 gyviems ir mirusiems,

27 pastatydami ant jos tvirtus kalnus ir suteikdami jums gėlą vandenį gėrimui?

28 Vargas tądien neigusiems tiesą!

29 ˹Atmetusiems tikėjimą bus tarta˺: „Ženkite! ˹Štai Ugnis˺, kurią neigėte!

30 Ženkite šešėlin ˹dūmo˺, kylančio trimis kolonomis,

31 nesuteikiančio nei vėsos, nei palengvėjimo nuo liepsnų.

32 Iš tiesų, ji meta kibirkštis tvirtovės dydžio,

33 ˹tamsias˺ lyg tamsūs kupranugariai.“[1]

[1] Verčiant pažodžiui: „geltoni kupranugariai“. Tamsios spalvos kupranugariai prieš Saulę spindėdavo geltonu atspalviu.

34 Vargas tądien neigusiems tiesą!

35 Šią Dieną jie nekalbės

36 ir nebus leista jiems reikšti pasiteisinimus.

37 Vargas tądien neigusiems tiesą!

38 ˹Bus tarta˺: „Tai Sprendimo Diena. Mes surinkome jus ir ankstesnes kartas.

39 Jeigu turite planą prieš Mane – tai vykdykite jį.“

40 Vargas tądien neigusiems tiesą!

41 Iš tiesų, dievobaimingi bus tarp šešėlių ir šaltinių,

42 bei vaisių jų trokštamų.

43 ˹Jiems bus tarta˺: „Valgykite ir gerkite laimingi. Tai atlygis už jūsų darbus.“

44 Iš tiesų, taip Mes atlyginame darantiems gera.

45 ˹Tačiau˺ vargas tądien neigusiems tiesą!

46 „Valgykite ir mėgaukitės trumpam. Iš tiesų, jūs esate nusikaltėliai.“

47 Vargas tądien neigusiems tiesą!

48 Kai jiems sakoma: „Lenkitės ˹prieš Alachą˺“, jie nesilenkia.

49 Vargas tądien neigusiems tiesą!

50 Kurią žinią po šio ˹Korano˺ jie priims?