65. Skyrybos

Šioje Medinos laikotarpio sūroje yra išdėstoma dalis skyrybų teisės. Besivadovaujantiems Dievo įstatymais yra prižadėtas didis atlygis, o jų nepaisantys yra perspėti. Sūros pabaiga pabrėžia Dievo galią ir žinias.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Pranaše! ˹Nurodyk tikintiesiems˺: kai siekiate skyrybų su moterimis, išsiskirkite su jomis, kai jų laukimo periodas gali prasidėti, ir apskaičiuokite šį periodą.[1] Bijokite Alacho, savo Viešpaties. Neišvarykite jų iš namų, ir jos pačios neturėtų išeiti, išskyrus paleistuvystės atveju. Tai yra Alacho nustatytos ribos. Kas jas peržengia – tas nuskriaudė pats save. Tu negali žinoti, galbūt Alachas atneš naują sprendimą vėliau.[2]

[1] Po skyrybų moteris turi išlaukti apie tris mėnesius (žr.: 65:4) iki leidimo tuoktis su kitu vyru. Laukimas prasideda po mėnesinių pabaigos. Tai reiškia, jog vyras negali išsiskirti su žmona jos mėnesinių metu.

[2] T.y. galbūt vyras, nusprendęs skirtis, persigalvos ir norės susigrąžinti žmoną santuokoje.

2 Joms išpildžius laukimo periodą pasilikite jas pagal normas arba atsiskirkite pagal normas. Imkite liudininkais du patikimus vyrus ir tegul liudininkas liudija teisingai vardan Alacho. Tai skirta priėmusiems tikėjimą į Alachą ir Paskutiniąją Dieną. Alachas ras kelią Jo bijantiems

3 ir suteiks jiems iš ten, kur jie nesitikėjo. Pasikliaujantiems Alachu – Jo jiems užtenka. Iš tiesų, Alachas įvykdo Savo valią. Alachas nustatė likimą viskam.

4 Dėl moterų, kurios nebeturi mėnesinių, jeigu esate abejonėje, jų laukimo periodas yra trys mėnesiai, kaip ir toms, kurios dar neturėjo mėnesinių, o nėščioms – jų periodas yra iki gimdymo. Kas bijo Alacho – Jis palengvins jo reikalus.

5 Tai yra nurodymas Alacho, kurį Jis apreiškė jums. Kas bijo Alacho – Jis panaikins jo nuodėmes ir padarys jo atlygį didžiu.

6 Tegul jos gyvena kur jūs gyvenate ˹laukimo periodu˺, pagal jūsų išgales. Nekenkite joms, taip padarydami jų buvimą namuose nepakenčiamu. Jeigu jos yra nėščios, išlaikykite jas iki gimdymo. Jeigu jos žindo jūsų vaiką, atlyginkite joms ir tarkitės tarpusavyje tinkamai. Bet jeigu nesugebate susitarti, tai kita moteris težindo jį.

7 Tegul turtingas aprūpina pagal savo išgales, o vargšas tegul leidžia iš to, ką suteikė jam Alachas. Alachas neapsunkina sielos daugiau nei yra jai suteikęs. Alachas palengvins po sunkumo.

8 Kiek bendruomenių maištavo prieš jų Viešpaties ir Jo pasiuntinių įsakymą. Tad pakvietėme juos griežtam atsiskaitymui ir nubaudėme baisia bausme.

9 Jie paragavo savo darbų blogas pasekmes. Jų darbų rezultatas buvo nesėkmė.

10 Alachas paruošė jiems griežtą bausmę. Tad bijokite Alacho, turintieji supratimą ir priėmę tikėjimą! Išties Alachas apreiškė jums Priminimą [t.y. Koraną]

11 ir ˹siuntė˺ Pasiuntinį, skaitantį aiškius Alacho apreiškimus, kad išvaduotų priėmusius tikėjimą ir dariusius gera iš tamsos į šviesą. Kas tiki į Alachą ir daro gera – Jis priims jį į Rojaus sodus, kuriuose teka upės, būti ten amžinai ir per amžius. Iš tiesų, Alachas jiems suteikė aprūpinimą puikiausią.

12 Alachas sukūrė septynis dangus ir taip pat žemes. Jo įsakas nusileidžia tarp jų. Tad žinokite, kad Alachas yra Visa Galintis ir kad Alacho žinios aprėpia viską.