101. Užklumpanti neganda

Šioje Mekos laikotarpio sūroje apibūdinama Teismo Diena ir jos įvykiai. Joje nupasakojama, kad žmogaus darbai bus sveriami ant svarstyklių. Geri darbai bus sunkūs ir vertingi, o blogi darbai bus besvoriai ir beverčiai.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Užklumpanti Neganda!

2 Kas ta Užklumpanti Neganda?

3 Ir kas tau leis žinoti, kas toji Užklumpanti Neganda?

4 Tai Diena, kai žmonės bus kaip išblaškytos peteliškės,

5 o kalnai kaip iškedenta vilna.

6 Kieno svarstyklės bus sunkios,

7 tas bus palaimos gyvenime,

8 o kieno svarstyklės bus lengvos,

9 jo namai bus bedugnė ˹Pragare˺.

10 Ir kas tau leis žinoti, kas ji tokia?

11 Ugnis liepsnojanti!