102. Besivaržymas

Šioje sūroje, apreikštoje Mekos laikotarpiu, žmogus yra peikiamas dėl šykštumo ir noro kaupti turtą. Tas turtas, kad ir kiek jo bus sukaupta, bus bevertis Teismo Dieną. Todėl žmogus kaupiantis turtą ateičiai iš tiesų švaisto savo laiką, nes tikrojoje ateityje jam reikės gerų darbų, bet ne materialių gėrybių.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Besivaržymas įgyti daugiau atitraukia jus ˹nuo Alacho˺,

2 iki aplankote kapus.

3 Ne! Neužilgo žinosite!

4 Tikrai ne! Neužilgo žinosite!

5 Ne! Jeigu tik žinotumėte ˹savo likimą˺ užtikrintai...

6 Jūs matysite Pragarą,

7 tada matysite jį užtikrinta akimi.

8 Paskui būsite paklausti tądien apie malonumus.