93. Rytmečio šviesa

Ankstyvuoju Mekos laikotarpiu apreiškimas Pranašui Muhamedui, tebūnie jam taika, buvo trumpam sustojęs. Dėl šios priežasties Mekos stabmeldžiai pradėjo iš jo tyčiotis, skelbdami, kad Dievas jį apleido. Šią sunkią akimirką buvo apreikšta „Rytmečio šviesa“, mininti Pranašui suteiktas malones.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu rytmečio šviesa

2 ir naktimi, užsidengiančia tamsa!

3 Neapleido tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, Viešpats tavo, ir neėmė nekęsti.

4 Ateinantis gyvenimas tau – geriau nei pirmas.

5 Apdovanos tave Viešpats tavo, tad būsi patenkintas.

6 Ar nerado Jis tavęs našlaičio ir nepriglaudė?

7 Ar nerado tavęs paklydusio ir nenukreipė ˹į tiesų kelią˺?

8 Ar nerado tavęs neturtingo ir nepraturtino?

9 Tad našlaičio neenk,

10 prašančio neišvaryk

11 ir apie savo Viešpaties malonę pranešk!