85. Žvaigždynai

Ši Mekos laikotarpiu apreikšta sūra kviečia tikinčiuosius būti kantriais priespaudos akivaizdoje. Jos pradžioje yra kalbama apie istoriją tirono karaliaus, kurio tauta priėmė tikėjimą į Vieną Dievą. Karalius buvo tuo supykdytas ir nurodė tarnams iškasti duobę, joje užkurti ugnį, ir sumesti į ją visus tikinčiuosius. Šia istorija tikintieji yra skatinami likti kantriais.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu žvaigždėtu dangumi,

2 ir Diena pažadėta,

3 ir liudytoju bei tuo, ką jis liudija!

4 Prakeikti yra susirinkę prie griovio

5 ugnies, užpildytos degalais,

6 kai jie susėdo prie jos

7 ir buvo liudininkai to, ką padarė su tikinčiaisiais,

8 kurių jie nekentė vien dėl jų tikėjimo į Alachą, Visa Galintį, Vertą Išaukštinimo,

9 Kuriam priklauso dangaus ir žemės valdžia. Alachas yra Liudininkas visko!

10 Iš tiesų, kankinusiems tikinčius ir tikinčiąsias, ir po to neatgailavusiems – jiems skirta bausmė Pragaro ir bausmė Ugnies!

11 Iš tiesų, priėmusiems tikėjimą ir dariusiems gera – jiems skirti Rojaus sodai, kuriuose teka upės. Tai laimėjimas didžiulis!

12 Iš tiesų, Galybė tavo Viešpaties didi.

13 Iš tiesų, Jis sukuria ir prikelia.

14 Jis yra Visa Atleidžiantis, Mylintis,

15 Sosto Valdovas, Šlovingas,

16 Vykdytojas, ko panori.

17 Ar pasiekė tave istorija apie kariaunas,

18 Faraono ir samūdiečių?

19 Tačiau netikintieji laiko tai melagyste.

20 Bet Alachas apsupa juos iš užnugario.

21 Taip! Tai šlovingas Koranas,

22 Lentelėje Sergimoje![1]

[1] Arab.: al-Lauch al-Machfūẓ. Tai yra Lentelė esanti danguje, kurioje surašyti visi pasaulio praeities, dabarties ir ateities įvykiai.