61. Tvirtos eilės

Šioje Medinos laikotarpio sūros ketvirtoje eilutėje tikintieji yra raginami kovoti vardan Dievo, mūšyje stovint tvirtomis eilėmis, pagal kurias šį sūra ir pavadinta. Jėzaus apaštalai, pasirinkę Dievo kelią, yra paminėti kaip pavyzdys tikintiesiems. Šioje sūroje kritikuojami sulaužantys savo priesaikas ir besiginčijantys dėl tikėjimo. Taip pat joje apibūdinamas atlygis besistengiantiems vardan Dievo.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Visa, kas yra danguose ir žemėje, aukština Alachą. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas!

2 Tikintieji! Kodėl sakote tai, ko nedarote?

3 Kaip nekenčiama Alachui yra tai, ką sakote, bet nedarote!

4 Iš tiesų, Alachas myli kovojančius vardan Jo tvirtomis eilėmis, lyg jie būtų viena tvirta siena.

5 Mozė tarė savo tautai: „Mano tauta! Kodėl darote man skriaudą, žinodami, kad esu jums siųstas Alacho pasiuntinys?“ Jiems nukrypus, Alachas nukreipė jų širdis. Alachas neveda maištautojų ˹tiesiu keliu˺.

6 Jėzus, Marijos sūnus, tarė: „Izraelio tauta! Aš esu Alacho pasiuntinys jums, patvirtinantis Torą, apreikštą prieš tai, ir pranešantis jums gerą žinią pasiuntinio, ateinančio po manęs, vardu Achmadas [t.y. Muhamedas].“[1] Bei kai jis atėjo pas juos su aiškiais ženklais, jie tarė: „Tai tėra aiškūs burtai.“

[1] Manoma, jog ši eilutė yra nuoroda į Evangeliją pagal Joną (14 skyrius, 16 eilutė), kurioje Jėzus, tebūnie jam taika, kalba apie po jo ateisiantį globėją.

7 Kas yra nedoresnis už pramanantį melus apie Alachą, kuomet jis yra pakviestas paklusti ˹Jam˺? Alachas neveda piktadarių ˹tiesiu keliu˺.

8 Jie nori užgesinti Alacho šviesą savo burnomis, bet Alachas ištobulina Savo šviesą, nors netikintieji to nekęs.

9 Jis atsiuntė Savo Pasiuntinį su vedimu ir tiesos religija, padarydamas ją viršesne už kitas religijas, nors stabmeldžiai to nekęs.

10 Tikintieji! Kodėl Man neparodžius jums prekybos sandorio, kuris jus išgelbės nuo skausmingos bausmės?

11 Tai tikėjimas į Alachą ir Jo Pasiuntinį, bei kovojimas vardan Alacho turtu ir gyvybėmis. Tai yra geriau jums, jeigu žinotumėte.

12 Jis atleis jūsų nuodėmes, priims jus į Rojaus sodus, kuriuose teka upės, ir puikius namus, soduose amžinuose. Tai yra pergalė didžiausia.

13 Ir Jis jums duos kitą ˹malonę˺, jūsų trokštamą – pagalbą iš Alacho ir artimą pergalę. Duok gerą žinią tikintiesiems!

14 Tikintieji! Būkite Alacho padėjėjais, kaip ir Jėzus, Marijos sūnus, paklausęs savo apaštalų: „Kas bus su manimi padėjėjais Alacho?“ Apaštalai atsakė: „Mes būsime padėjėjai Alacho!“ Dalis Izraelio tautos priėmė tikėjimą, o kita jį atmetė. Tad Mes suteikėme pagalbą priėmusiems tikėjimą prieš jų priešus, ir jie tapo viršesni.