114. Žmonija

Pavydas, kurio paminėjimu pabaigiama ankstesnė sūra, sklinda iš šėtono, nuo kurio siekiama apsaugos šioje sūroje. Ji yra paskutinė sūra Korane, pabrėžianti tai, kad Dievas yr žmogaus Viešpats, Kurio mes turime šauktis maldose. Tokiu būdu ji susieja Korano pabaigą su jo pradžia, kurioje mes taip pat matėme maldą Dievui ir pripažinimą Jo Viešpatystės.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Sakyk: „Siekiu prieglobsčio pas žmonių Viešpatį,

2 žmonių Karalių,

3 žmonių Dievą,

4 nuo blogio tykančio šnabždančiojo,

5 kuris šnibžda į žmonių širdis,

6 iš džinų tarpo ir žmonių!