113. Dienos prašvitimas

Ši ir sekanti Medinos laikotarpio sūros yra skaitomos siekiant apsisaugoti nuo blogio ir burtų.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Sakyk: „Siekiu prieglobsčio pas aušros Viešpatį,

2 nuo blogio Jo sukurto,

3 nuo blogio nakties, jai užtemstant,

4 nuo piktų ˹burtų˺, pučiančiųjų į mazgus,

5 nuo blogio pavyduolio, jam pavydint.“