105. Dramblys

Šioje sūroje, apreikštoje Mekos laikotarpiu, Mekos stabmeldžiams yra primenama apie tai, kaip Dievas apsaugojo jų namus, kai Abraha, tuometinis Jemeno karalius, 570 m. po Kr. apsiautė Meką norėdamas sunaikinti Kãbą. Kad jį sulaikytų, Dievas atsiuntė paukščių būrius, užmėčiusius Abrahos kariuomenę akmenimis ir taip apsaugojusius Kãbą nuo sunaikinimo. Tuo yra užduodamas retorinis klausimas, kodėl Mekos stabmeldžiai yra Jam nedėkingi ir prie Kãbos garbina stabus?

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Ar nematei, kaip tavo Viešpats pasielgė su dramblio kariauna?

2 Ar Jis nepaklaidino jų planų

3 ir nesiuntė virš jų paukščių pulkų,

4 svaidančių į juos degto molio akmenis.

5 Jis padarė juos lyg šiaudais sukramtytais.