104. Šmeižikas

Apreikšta Mekos laikotarpiu, ši yra paskutinė sūra Korane, apibūdinanti Ateinantį gyvenimą ir kančią Pragare. Palyginimus su kitais Pragaro aprašymais randamais Korane, šioje sūroje jis apibūdinamas išskirtinai brutaliai, taip užbaigiant pragaro temą ir paskutinį kartą pabrėžiant jo baisumą. Ši bausmė bus skirta, kaip nurodo sūros pradžia, šmeižikams, liežuvautojams ir šykštuoliams, nedėkingiems už Dievo suteiktas malones.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Vargas kiekvienam šmeižikui, liežuvautojui,

2 kraunančiam savo turtą ir jį perskaičiuojančiam,

3 manančiam, kad turtas padarys jį nemirtingą!

4 Ne! Jis bus įmestas į Gniuždytoją.

5 Ir kas tau leis žinoti, kas Gniuždytojas yra?

6 Ugnis Alacho, įžiebta,

7 pakylanti viršum širdžių.

8 Iš tiesų, ji bus užverta ant jų,

9 ant kolonų aukštų.