96. Kraujo krešulėlis

Šios sūros pirmos penkios eilutės yra pirmoji apreikšta Korano dalis. Ji kviečia žmogų skaityti Koraną ir taip siekti žinių apie Dievą ir Jo religiją. Likusi sūros dalis kalba apie žmogų, manantį, kad Dievas jam nereikalingas, ir dėl to peržengiantį ribas.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Skaityk! Vardu savo Viešpaties, Sukūrusio –

2 Sukūrusio žmogų iš krešulėlio.

3 Skaityk! Tavo Viešpats yra Dosniausias,

4 išmokęs rašikliu,

5 išmokęs žmogų to, ko jis nežinojo.

6 Ne! Žmogus peržengia visas ribas,

7 manydamas, kad gali pats apsirūpinti.

8 Iš tiesų, pas tavo Viešpatį yra sugrįžimas.

9 Ar regėjai kliudantį

10 ˹Mūsų˺ tarnui melstis?

11 Gal matei jį esant teisingam kely,

12 ar skatinant dievobaimingumą?

13 O gal matei jį neigiantį tiesą ir nusigręžiantį nuo jos?

14 Ar jis nežinojo, kad Alachas ˹jį˺ mato?

15 Ne! Jeigu nenustos, Mes čiupsime jį už plaukų kuodo –

16 melagingo, nuodėmingo kuodo.

17 Tegul sušaukia jis savo draugužius.

18 Mes pašauksim Pragaro prižiūrėtojus!

19 Ne! Nepaklusk jam, ˹Pranaše Muhamedai˺! Bet pulk kniūbsčia ir ˹prie Alacho˺ artėk.