110. Pagalba

Ši Medinos laikotarpio sūra buvo apreikšta Pranašo Muhamedo, tebūnie jam taika, gyvenimui artėjant prie pabaigos. Ji patvirtina Dievo suteiktą pagalbą, dėl kurios tikintieji išlaisvino Meką nuo stabmeldystės ir islamas tapo pagrindine religija visame Arabijos pusiasalyje.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Kai atėjo Alacho pagalba ir pergalė ˹Mekoje˺,

2 ir tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, matai žmones priimančius Alacho religiją miniomis,

3 tada aukštink savo Viešpatį šlovinimu ir siek Jo atleidimo! Iš tiesų, Jis yra Atgailą Priimantis!